Hâfız Hüseyin Şükrî Efendi

Berberzâde Mehmed Emîn Efendi‘nin şâkirdânından olan Hâfız Hüseyin Şükrî Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Mekteblerde ta’lim-i talebe ile meşgul olan erbâb-ı hattan olduğu anlaşılmaktadır. Tesbit edilebilen yegâne öğrencisi Haffâfzâde Mustafa Efendi’dir.

 

 

Kaynakça

Alif Art, 16 Mayıs 2009, ss. 90-91, 134.

 

İsmail Orman, 21 eylül 2017