Hâfız Ahmed Nâhifî Efendi

Kırşehir’e bağlı Akpınar Kasabası’nda ibrâz-ı mahâret eyleyen erbâb-ı hattan olan Hâfız Ahmed Nâhifî Efendi’nin hayatına dâ’ir herhangi bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Daha ziyâde mushâf-ı şerîf istinsâhıyla meşgul olan hattatın hocası tesbit edilememiştir. Oğlu Osman Zihnî Efendi de ondan mücâz bir hattattır.

 

 

 

İsmail Orman, 28 nisan 2018