Hâfız Ahmed Azîz Efendi

Ahmed Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelen Hâfız Ahmed Azîz Efendi, küçük yaşta hıfzını ikmâl ettiği gibi, Saray-ı Â’mire kâtiblerinden İsmâ‘il Zühdî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Daha ziyâde mushâf-ı şerîf tahrîri ile meşgul olduğu ve 51’den ziyâde Kur‘ân-ı Kerîm yazdığı bilinmektedir.

Ketebelerinden anladığımız kadarıyla son zamanlarında Hac farîzasını da ifâ etmiş olan Hâfız Ahmed Azîz Efendi’nin tarihsiz, H. 1249/M. 1834 ve H. 1257/M. 1841-1842 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’leri görülmüştür. Vefâtının da bundan sonra olduğu anlaşılmakla beraber, tarihi ve medfeni hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.

 

 

Kaynakça

Asar-ı Atika Müzayede, 18 Şubat 2012; s. 88; Antik AŞ. Müzayede, 8 Nisan 2012; s. 59; Bali Müzayede, 28 Mayıs 2013; Antik AŞ. Müzayede, 15 Aralık 2013, s. 59.

 

 

İsmail Orman, 10 nisan 2018