Haffâfzâde Ahmed Efendi

Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi’nde H. 1107/M. 1695-1696 tarihli En‘âm-ı Şerîf’i(EH 375) bulunan Haffâfzâde Ahmed Efendi’nin terceme-i hâli hakkında, hâfızlardan olduğu dışında bir bilgi yoktur. Zamanın hattat tezkîrelerinde de ismi mukayyed olmadığından, kimden mücâz olduğu da tesbit edilememiştir.

 

 

Kaynakça

TSAYK, I, s. 362.

 

 

İsmail Orman, 12 nisan 2018