Giridî Hasan Şükrî Efendi

Alî Vasfî Efendi’nin tilmizlerinden olan Giridî Hasan Şükrî Efendi’nin hâl tercemesi hakkında bir ma’lûmât bulunamamıştır. Muhtemelen Girit’ten getirilen gılmândan olup Galata Sarayı’nda yetişerek, Enderûn-ı Hümâyûn müstâhdemîninden olmuş idi. Konya İl Halk Kütübhânesi’nde tarihsiz Kur‘ân-ı Kerîm’i bulunan hattatın, dînî ve ilmî âsârın istinsâhı ile meşgul olduğuna, yine aynı yerdeki Tefsîr-i Sûre-i Necm ile Ankara’daki Millî Kütübhâne’de bulunan H. 1249/M. 1833 tarihli Tefsîr-i Yasîn-i Şerîf’i ve Alî Emirî Koleksiyonu’nda bulunan H. 1233/M. 1818 tarihli risâle mecmu’ası delildir.

 

 

 

İsmail Orman, 11 mayıs 2018