Geredelizâde Mehmed Latîf Efendi

Safranbolulu olan Geredelizâde Mehmed Latîf Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir bilgi yoktur. Hüsn-i hattı Seyyid Mustafa Ârif Efendi’den meşkederek icâzet almıştır. Özel koleksiyonda bulunan H. 1258/M. 1842 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i, beldesinde müstensihlikle meşgul olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca Hâfız Alî Vasfî Efendi adlı bir tilmizinin tesbit edilmiş olması, ta’lim-i talebeden de hâli kalmadığını göstermektedir.

 

 

Kaynakça

Nişantaşı Müzayede, 12 Şubat 2012, s. 141.

 

İsmail Orman, 5 aralık 2017