Feyzullah Hamdî Efendi

Konya hattâtîninden olan Feyzullah Hamdî Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir bir bilgiye ulaşılamamıştır. Beldesinde kitâbet ve ta’lim-i talebe ile meşgul olan erbâb-ı hattan olduğu anlaşılmaktadır. Konevî Hasan Hüsnî Efendi adlı bir tilmizi tesbit edilmiştir.

 

 

Kaynakça

Hattatlar Armağanı, 7, s. 13.

 

 

İsmail Orman, 9 mayıs 2018