Eyyûbî Abdurrahmân Necâtî Efendi

Eyyûbî Abdurrahmân Necâtî Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir fazla bir bilgi yoktur. Aklâm-ı sitteyi beldesinin meşhur hattatlarından İbrahim Sükûtî Efendi’den meşkederek icâzet almış, hatta hocasının takdîrini kazanmakla dâmâdı olma şerefine dahi nâ’il olmuştur.

Mekteblerde ta’lim-i talebe ile meşgul olan erbâb-ı hattan olduğu anlaşılan Eyyûbî Abdurrahmân Necâtî Efendi’nin müte’addid eseri tesbit edilmiş olup mesâ’îsinden artan zamanı müstensihlikle geçirdiğine işaret etmektedir.

 

 

 

İsmail Orman, 10 nisan 2018