Efendizâde Seyyid Alî Vasfî Efendi

Seyyid Mehmed Efendi’nin oğlu olan Efendizâde Seyyid Alî Vasfî Efendi hâfızlardan olmakla beraber hayatına dâ’ir herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Özel koleksiyonda bulunan H. 1251/M. 1835 tarihli mushâf-ı şerîfinin ketebesinde Hüseyin Efendi’nin tilmizlerinden olduğunu beyan etmektedir. Yine özel koleksiyonda bulunan H. 1253/M. 1837 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’inden, mushâf-ı şerîf tahrîri ile meşgul olan mahâllî hattatlardan olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

Kaynakça

Denizler Müzayede Evi, 23 Ekim 2011, s. 94.

 

 

İsmail Orman, 5 mayıs 2018