Çolak Kadızâde Abdülkadir Vehbî Efendi

Bolu hattatlarından olan Çolak Kadızâde Abdülkadir Vehbî Efendi’nin H. 1266/M. 1850 senesinde yazdığı Kur‘ân-ı Kerîm Konya’daki Bölge Yazma Eserler Kütübhânesi’ndedir. Ma’alesef bu hattatın da hayatına dâ’ir bir bilgiye ulaşılamamıştır. Hüsn-i hattı Bolevî Mehmed Efendi’den meşkederek icazet almış, daha ziyade mushâf-ı şerîf kitâbetiyle meşgul olmuştur. Nitekim H. 1280/M. 1865-1866 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i ile H. 1256/M. 1859-1860 tarihli hilye-i sa’adeti özel koleksiyonda bulunmaktadır. Oğlu ve tilmizi İbrahim Edhem Efendi de onun gibi bir mushâf-ı şerîf hattatıdır.

 

 

 

İsmail Orman, 3 Mayıs 2018