Çemşir Hâfız Mehmed Sâlih Efendi

Kalemindeki metânet ve sür‘ate istinâden hattâtîn meyânında “Çemşir Hâfız” lâkabı ile iştihâr etmiş olan Mehmed Sâlih Efendi, Ak Molla Ömer Efendi’nin şâkirdânından değerli bir hattattır. Eğitimini tekmîl eyledikten sonra Süvârî Kalemi Kitâbeti’ne girip nice zaman hizmetten sonra Enderûn-ı Hümâyûn Mektebi’nin hüsn-i hat mu‘allimi olmuştur.

Sâ’ir zamanında Sultanahmet, Atmeydanı’ndaki hânesinde ve Üsküdâr, Salacak’taki yazlığı ile Erenköyü’ndeki çiftliğinde yazı ile meşgul olup ayrıca tâlibâna hüsn-i hat ta’lim eden Çemşir Hâfız Mehmed Sâlih Efendi’nin H. 1236/M. 1820 senesinde Kur‘ân-ı Kerîm yazarken vefât eylediği mervî ise de, medfeni hakkında bir bilgi yoktur.

Hattat Çemşir Hâfız Mehmed Sâlih Efendi-Hattatlar Sofası
Çemşir Hâfız Mehmed Sâlih Efendi’nin Bir Mushafından Ser-levha Sayfaları

Habîb Efendi’nin ifâdesine göre; “evâ’il-i hâlinde lâ’ubâli-meşreb, rind-etvâr ve mübtelây-ı hamr ü hûmâr” iken bilâhare tevbe etmiş olan Çemşir Hâfız Mehmed Sâlih Efendi’nin, vaktiyle işlediği âmâl ile kıyâmet günü huzûr-ı Bârî’de ne cevab vereceğini soranlara, “âsârımı bir torbaya koyub omuzlıyarak dîvân-ı hisâba çıkarım!” demiş olduğu menkûldür.

Nitekim Muhsinzâde Abdullah Bey’in müşâhede etmiş olduğu “454” rakam ile yazdığı kelâm-ı kadîmi, bir hayli nüshâ-i mübâreke istinsâhına muvaffâk olduğuna işâret etmektedir. H. 1221/M. 1806 senesinde yazdığı nüshânın, hattâtînden Mehmed Bahâ’eddîn Ersin’de olduğunu İbnülemin nakletmiştir. H. 1212/M. 1797-1798(A. 6699) ve H. 1225/M. 1811(A. 6696) târihli nüshâları ise İstanbul Üniversitesi Kütüphânesi’ndedir.

Hattat Çemşir Hâfız Mehmed Sâlih Efendi-Hattatlar Sofası
Çemşir Hâfız Mehmed Sâlih Efendi’nin Bir Diğer Mushafından Ser-levha Sayfaları

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphânesi’nde de H. 1220/M. 1805-1806 senesinde nesihle istinsâh ettiği Şerh-i İlm-i Hâl(H. 227) adlı eseri bulunan Çemşir Hâfız Mehmed Sâlih Efendi’nin hattı için “kimsenin hattına nisbet kabûl etmeyen gâyet pişkin, üstâdâne ve hoş-şive” demek münâsiptir.

 

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar, s. 102; Türk Hattatları, s. 195; Hat ü Hattâtân, s. 163; TSTYK, I, s. 93; İÜKAYK, ss. 69, 71.

 

İsmail Orman, 3 ekim 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s