Çelebizâde Ahmed Hamdî Efendi

Çelebizâde Ahmed Hamdî Efendi Abdurrahmân Efendi adlı bir zâtın oğludur. Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi’nde H. 1243/M. 1827-1828 tarihli mushâf-ı şerîfi bulunan hattatın H. 1261/M. 1845 senesinde nesihle istinsâh ettiği ebû-Hanîfe’nin el-Maksûd adlı eseri de Konya Bölge Yazma Eserler Kütübhânesi’ndedir. Öte Ankara’daki Millî Kütübhâne’de bulunan H. 1255/M. 1839 tarihli mushâf-ı şerîfi Bor’da istinsâh etmiş olması, o beldede icrây-ı san‘at üzere olan hoş-nüvislerden olduğuna işâret etmektedir.

 

 

Kaynakça

TSAYK, I, s. 383.

 

 

İsmail Orman, 1 mayıs 2018