Burusevî Seyyid Hasan Basrî Efendi

Burusevî Seyyid Hasan Basrî Efendi’nin hayatına dâ’ir herhangi bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Ankara’daki Millî Kütübhâne’de bulunan Risâle-i Vahdet-i Vücûd adlı eserinden, Hâfız Osman Ekolü’nün orta karar mümessillerinden biri olduğu anlaşılmaktadır. Hocası da tesbit edilememiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 14 mayıs 2018