Berberzâde Ahmed Reşîd Efendi

Bursa hattatlarından olan Berberzâde Ahmed Reşîd Efendi‘nin terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Beldesinde müstensihlikle meşgul olan erbâb-ı hattan olduğu anlaşılmaktadır. Oğlu Berberzâde İbrahim Hulûsî Efendi‘yi de değerli bir hattat olarak yetiştirmiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 9 mayıs 2017

Reklamlar