Babanzâde Hâfız Hüseyin Vehbî Efendi

Kastamonulu olan Babanzâde Hâfız Hüseyin Vehbî Efendi, küçük yaşta hıfzını ikmâl ile hâfızlardan olmuş ve beldesinin hattatlarından aklâm-ı sitte meşketmişse de, kimlikleri ma’lûm değildir. Kastamonu’daki Murâdiyye Medresesi’nde sâkin ve mâ’işetini kitâbetten çıkaran erbâb-ı hattan iken orada vefât etmişse de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.

Özel koleksiyonda H. 1264/M. 1847 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i bulunan Babanzâde Hâfız Hüseyin Vehbî Efendi’nin Atatürk Kitaplığı’nda da H. 1274/M. 1856-1857 senesinde nesihle istinsâh ettiği Abdullah Ferdî Efendi’nin Nevnihâl-i Ferdiyye(95) adlı eseri vardır.

 

 

 

Kaynakça

Antik AŞ, 15 Mayıs 2011, ss. 112-113.

 

 

İsmail Orman, 8 mayıs 2018