Arapzâde Abdullah Efendi

Muşlu olan Arapzâde Abdullah Efendi’nin beldesinin önde gelen hattatlarından ve mâ’işetini yazıdan te’min eyleyen hoş-nüvislerden olduğu menkûl ise de, âsârına tesâdüf edilememiştir. Bir yandan da ta’lim-i talebe ile bir hayli hattat yetiştirdiği nakledilmekle birlikte, oğlu Arapzâde Mehmed Hamdî Efendi dışındakilerin esâmîsi ma’lûm değildir.

 

 

Kaynakça

SDOU, III, s. 172.

 

 

İsmail orman, 1 mayıs 2018