Ankaravî İbrahim Hilmî Efendi

Ankaravî İbrahim Hilmî Efendi hüsn-i hattı beldesinin meşhur hattatlarından olan Seyyid Mehmed Hamdî Efendi’den meşkederek icâzet almıştır. Özel koleksiyonda H. 1285/M. 1868-1869 tarihli Şifâ-i Şerîf’i bulunan hattatın Safranbolu’daki Mehmed İzzet Paşa Kütübhânesi’nde H. 1267/M. 1851 tarihli ve tarihsiz Kur‘ân-ı Kerîm’leri, Ankara’daki Millî Kütübhâne’de de İlm-i Hâl adlı eseri bulunmaktadır. Müstensihlikle meşgul olan orta karar hattâtîndendir.

 

 

Kaynakça

 

 

İsmail Orman, 29 mart 2018