Alî Râzî Efendi

Kütahyalı olan Alî Razî Efendi‘nin hayatına da’ir bir bilgiye ulaşılamamıştır. Hüsn-i hatı Sâfîzâde Ahmed Zihnî Efendi’den meşkederek icâzet almış ve muhtemelen hocası gibi Kütahya’da kitâbetle meşgul olmuştur. H. 1277/M. 1860-1861 tarihli Kur’ân-ı Kerîm‘i görülmüş olup bu senelerden sonra orada vefât etmiş olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

Kaynakça

Asar-ı Atika Müzayede, 9 Kasım 2013, ss. 166-169.

 

 

 

İsmail Orman, 5 haziran 2017