Alî Nâ’ilî Efendi

Türk hat san‘atında çok sayıda mesâhif-i şerîfe istinsâh eylemesi ile iştihâr etmiş hattatlarından bir diğeri de Alî Nâ’ilî Efendi’dir. Hâlen Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nde bulunan fevkalade tezhîb edilmiş ve hiçbir noktası bozulmamış küçük kıt‘a mushâfının nefîs hattı, nesihte gayet kudretli bir hattat olduğuna delâlet etmektedir.

Mezkûr mushâfın ketebesinde hüsn-i hattı evvelâ Abdurrahmân Necâtî Efendi’den ve muhtemelen onun vefatından sonra da İbrahim Sükûtî Efendi’nin dâmâdı Mustafa Hilmî Efendi’den meşkettiğini beyân eden Alî Nâ’ilî Efendi, Ramazân-1267/M. Temmuz-1851 tarihli bu eserin, yazdığı 57. mushâf olduğu bilgisini de vermektedir. Öte yandan özel koleksiyonda tesâdüf edilen H. 15 Cemâziye’l-evvel 1275/M. 21 Aralık 1858 tarihli Kur‘an-ı Kerîm’inde Kırkağaçlı olduğunu bilgisini veren hattat, bunun da yazdığı 86. mushâf olduğunu beyân etmiştir.

ismail orman-hattatlar sofası
Ali Na’ili Efendi’nin Mezkur Kur’an-ı Kerim’inin Ser-levha Sayfaları
Muhtemelen bunun ardından da mesâhif-i şerîfe tahrîr eylemiş olan Alî Nâ’ilî Efendi’nin bu denli çok eser yâdigâr bırakmış olmasına rağmen terceme-i hâline dâ’ir ma’lûmâtımızın bu derece mahdûd olması, İbnülemin’in Son Hattatlar adlı eserinde onu tanıtırken sarfettiği sitemi bir kez daha anımsatmayı zarûrî kılmıştır:

Ömürlerini ilim ve san‘at uğrunda tüketen erbâb-ı kemâle karşı bî-gâne vaziyetde bulunan, onların isimlerini olsun kaydetmeğe lüzûm görmiyen – yüreğim sızlıyarak söylüyorum – bizim gibi kadir ve kıymet bilmez, mühmil ve lâ-kayd insanlara, medenî memleketlerde tesâdüf olunamaz. Her millet, aralarında zuhur eden her sınıf ashâb-ı meziyyeti, yalnız kendilerine değil, bütün medeniyyet âlemine tanıtmakla iftihâr ve kesb-i mesâr ederler.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar, s. 224; Sancak Müzayede, 9 Ekim 2013, s. 159.

 

İsmail Orman, 8 mayıs 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s