Ahmed Niyâzî Efendi

Gedik Ahmed Paşa Kütübhânesi’nde H. 1278/M. 1861-1862 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i bulunan Ahmed Niyâzî Efendi’nin hâl tercemesi hakkında herhangi bir ma’lûmât elde edilememiştir. Hocası hakkında da bir bilgi yoktur. Öte yandan aynı tarihde rık’a ile istinsâh ettiği İbrahim Şâhidi’nin Gülşen-i Tevhîd adlı eseri de İstanbul Üniversitesi Kütübhânesi’nde bulunmakta olup mâ’işetini yazıdan te’min eden hoş-nüvislerden olduğuna işaret etmektedir.

 

 

Kaynakça

TYTK, III, s. 76; FYK, s. 145.

 

 

İsmail Orman, 28 nisan 2018