Ahmed Nâ’ib Efendi

Aslen Silistreli olan Ahmed Nâ’ib Efendi, eğitim için gittiği Şumnu’da hüsn-i hatta heves ile Abdurrahmân Tevfîk Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır. Hayatı hakkında başka bir ma’lûmât istihsâli kabil olmadığı gibi, eserine de tesâdüf edilememiştir.

 

 

Kaynakça

Şumnu Hattatları, s. 34.

 

 

İsmail Orman, 29 nisan 2018