Ahmed Fu’ad Efendi

Özel koleksiyonda H. 1302/M. 1885 tarihli Delâ’ilü’l-hayrât‘ı, İstanbul Üniversitesi Kütübhânesi’nde de H. 1292/M. 1875 tarihli mushâf-ı şerîfi bulunan Ahmed Fu’ad Efendi Şumnu hattatlarından idi. Ancak terceme-i hâli hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Beldesinin ma’rûf hattatlarından Ahmed Zarîfî Efendi’den mücâzdır. H. 1302/M. 1885 tarihli Mevlîd-i Şerîf’i Ankara’daki Millî Kütübhâne’de bulunan hattatın bu senelere eriştiği anlaşılmaktadır.

 

 

Kaynakça

İÜKAYK, ss. 84-85; Şumnu Hattatları, s. 34.

 

 

İsmail Orman, 1 mayıs 2018