Afşarzâde Seyyid Alî Rızâ Efendi

Isparta hattatlarından olan Afşarzâde Seyyid Alî Rızâ Efendi’nin hayatına dâ’ir herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Beldesinin ma’rûf hattatlarından Seyyid Mehmed Hilmî Efendi’nin tilmizlerinden olup özel koleksiyonda bulunan tarihsiz bir Kur‘ân-ı Kerîm’i, ekmeğini müstensihlikten çıkaran erbâb-ı hattan olduğuna işâret etmektedir.

 

 

Kaynakça

Ares Müzayede, 5 Haziran 2011, s. 153.

 

 

İsmail Orman, 22 nisan 2018