Abdülvehhâb Çavuş

Muhzır ağalarından bir zâtın oğlu olduğundan “Muhzır Ağazâde” künyesiyle ma’rûf olmakla beraber hâl tercemesi hakkında bir ma’lûmât elde edilememiştir. Atatürk Kitaplığı’nda H. 1190/M. 1776 senesinde istinsâh ettiği Şifâ-i Şerîf’i, British Library’de de H. 1196/M. 1781-1782 tarihli Kur’ân-ı Kerîm’i bulunan Abdülvehhâb Çavuş’un mâ’işetini müstensihlikten çıkaran hattatlardan olduğu anlaşılmakla beraber hocası meçhûldür.

 

 

Kaynakça

AK, I, s. 57.

 

 

İsmail Orman, 4 mayıs 2018