Abdullah Lûtfî Efendi

Karacavîrânlı olan Abdullah Lûtfî Efendi, o beldenin hattatlarından Ömer Rüşdî Efendi’den mücâzdır. Ancak tıpkı hocası gibi hayatı hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. Antalya Müzesi’nde bulunan H. 1287/M. 1870-1871 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i, müstensihlikle meşgul olan vasat hattatlardan olduğuna işâret etmektedir.

 

 

Kaynakça

TYTK, I, s. 33.

 

 

İsmail Orman, 2 mayıs 2018