Abdullah Emîn Efendi

Hüseyin Efendi namında bir zâtın oğlu olarak Edirne’de dünyaya gelmiş olan Abdullah Emîn Efendi’nin terceme-i hâli hakkında bir bilgi bulunamamıştır. Kastamonu İl Halk Kütübhânesi’nde bulunan H. 1193/M. 1779 tarihli Şifâ-i Şerîf’i, müstensihlikle meşgul olan erbâb-ı hattan olduğuna işâret etmektedir.

 

 

Kaynakça

 

 

İsmail Orman, 1 mayıs 2018