Abdülahad Vahdetî Bey

Türk hat san’atındaki mevki’-i fevkaladesini aklâm-ı sittede ibrâz eylediği kudrete borçlu olan Abdülahad Vahdetî Bey‘in mufassâl terceme-i hali o bâbda verilmiştir. Abdullah Zühdî Efendi‘nin şâkirdânından olan hattatımızın, bilhassa hatt-ı nesihteki kudreti dillere destân idi. Tıpkı hocası gibi “hattat ünvânına lâyık olduğunu isbat edecek sûretde güzel yazılarla” tahrîr eylemiş olduğu büyük ve küçük kıt‘ada bir hayli mushâf-ı şerîfinin bulunması, Kur’an-ı Kerîm hattatları meyânında da kendisine bir fasıl açmamızı gerektirmiştir.

ismail orman-hattatlar sofası
Abdülahad Vahdeti Efendi’nin Bir Kur’an-ı Kerim’inden Ser-levha Sayfaları

Abdülahad Vahdetî Bey’in yazmış olduğu mushâflardan biri hâlen Harem-i Şerîf-i Nebevî’de, bir diğeri de Yıldız’daki Hamîdiye Cami’nde bulunmaktadır. Bunların hâricinde de müte’addid Şifâ, Buhârî, Delâ’ilü’l-hayrât, Evrâd, Mesnevî ve sa’ir nüshâ-i şerîfe yazdığı bilinmektedir. Hâlen Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphânesi’nde bulunan, nesihle istinsâh etmiş olduğu Alî Hâdî Efendi’nin Kitâb-ı Makbûl der Hâl-i Huyûl adlı atların ahvâline dâ’ir eseri(R. 901) ile İstanbul Üniversitesi Kütüphânesi’nde bulunan du‘a mecmu’ası(A. 5731) bu cümledendir.    

 

 

 

Kaynakça 

Son Hattatlar, s. 441-442. Türk Hattatları, s. 229; Meşhur Adamlar, s. 141; TYK, I, s. 592; BOA, MF.MKT.70/30; BOA, İ..TAL.57/1312/M-059.

 
Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s