Nazîfzâde Ahmed İzzet Ağa

Dîvân-ı Hümâyûn hâcegânından İsmâ‘il Efendi’nin oğlu olan Ahmed İzzet Efendi, dedesine nisbetle “Nazîfzâde” nâmı ile ma’rûftur. Küçük yaşta hıfz-ı Kur‘an-ı Kerîm’e muvaffâk olup hâfızlar zümresine iltihâk eylemiş, babasının vefâtı üzerine Sultan Selîm Hân-ı Sâlis’in emri ile H. 1209/M. 1794 senesinde Enderûn-ı Hümâyûn’da Hazîne Odası’na alınmıştır.

Burada Enderûn usûlünde eğitime tâbi tutulmuş olan Nazîfzâde Ahmed İzzet Ağa, İzzetzâde Mehmed Emîn Efendi’den de sülüs ve nesih dersleri almış, ayrıca ta’lik meşketmiştir. Bazı küçük hizmetlerin ardından peşkîr gulâmlarından olmuşsa da, bundan sonraki ahvâli hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. Son eserinin tarihine istinâden H. 1236/M. 1821 senesinden sonra vefât ettiği anlaşılmaktadır.

Şi’ir ile de ilgilenmiş olan Nazîfzâde Ahmed İzzet Ağa’nın, kimden öğrenmiş olduğunu bilmediğimiz hatt-ı ta’likte Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi’ye mu’adil yazılar yazmağa muktedir olduğu nakledilmektedir. Öte yandan bazısı Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan günümüze intikal etmiş âsârından, gubârîde mâhir bir hattat olduğu anlaşılmakta olup bilhassa neşretmiş olduğumuz gubârî dolgulu “Allahü Vahde” levhâsı, ta’likteki mahâretini ispat etmektedir.

H. 1225/M. 1809-1810’da nesihle yazdığı Risâle-i Emîne adlı eseri Kahire’de, H. 1236/M. 1821’de ta’likle yazdığı bulunan Dîvân-ı Sabîh adlı eseri İstanbul Üniversitesi Kütüphânesi’nde ve H. 1235/M. 1820’de yine ta’likle yazdığı Akifzâde Abdürrahîm Efendi’nin Mir‘âtü’n-nâzirîn adlı eseri de Atatürk Kitaplığı’nda bulunmakta olup sâ’ir zamanında müstensihlik yaptığına işâret etmektedir.

Özel koleksiyonda H. 1219/M. 1804 yılında yine ta’likle istinsâh etmiş olduğu Erzurumlu İbrahim Hakkî Efendi’nin Ma’rifetnâme adlı eseri görülmüş olan Nazîfzâde Ahmed İzzet Ağa’nın bilinen yegâne öğrencisi, H. 1224/M. 1808-1809 yılında sülüs ve nesihten icâzet vermiş olduğu Hazîne-i Hümâyûn Ağası Mehmed Nûrî Ağa’dır.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar, s. 117.

 

İsmail Orman, 17 ağustos 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s