Hasan Sırrî Efendi

Mufassâl terceme-i hâlini aklâm-ı sitte hattatları vermiş olduğumuz Hasan Sırrî Efendi, hüsn-i hattın kaffesinde mâhir bir hattat olup bilhassa dîvânî ve kûfî hatları ile muharrer âsârının letâfetine binâ’en kendisine bu bâbda da bir fasıl açmağı muvâfık bulduk. Diğer fasılda da beyân edildiği üzere hüsn-i hattaki mahâretini Kazasker Mustafa İzzet Efendi‘nin hânesine senelerce süren ziyâretleri neticesinde ihrâz eylemiş olan Hasan Sırrî Efendi, hattatlığa meslek nazarıyla bakmadığı için, hattâtîn meyânında lâyık olduğu takdîri görememişti. 

Hattat Hasan Sırrı Efendi-Hattatlar Sofası
Hasan Sırrı Efendi’nin Kufi ve Sülüs Hatları ile Muharrer Levhası

Öte yandan Kazasker Efendi’nin hânesine müdâvemetinde hüsn-i hattın yanında musıkîden de feyz-yâb olan Hasan Sırrî Efendi, küçük yaşlardan itibâren alâka gösterdiği musıkî sahasında da devrinin ma’rûf simâları arasına girmiş idi. Hatta bir hayli talebe yetiştirmiş olduğu bu sahadaki şöhreti daha fazladır. Nitekim Sünbül Efendi Dergâhı’nda bir müddet vekâleten zâkirbaşılık yapıp Sultan Abdülmecîd’in kızlarından Senihâ Sultan’ın Kuruçeşme’deki sarayında Ramazân aylarında mü’ezzinbaşılık yapmış olduğu, fevkalade ilâhî ve durak okuduğu gibi besteler vücûda getirecek derecede musıkî nazariyâtına vâkıf olduğu menkûldür.

Hattat Hasan Sırrı Efendi-Hattatlar Sofası
Hasan Sırrı Efendi’nin Celi Divani Levhası

Musıkî sahasında bir hayli tilmizi olmasına rağmen, hüsn-i hatta oğlu Mehmet Nûrî Urunay hâricinde öğrenci yetiştirmemiştir. Ancak Medresetü’l-hattâtîn’in te’sisinden bir müddet sonra tezhîb mu‘allimliğine getirilmiş olan Mehmed Nûrî Urunay hattatlık mesleğinde ilerlememiş, on yıla yakın müddetle devam ettiği bu vazîfeden mektebin lağvı üzerine ayrıldıktan sonra, 1935 senesinde vefât etmiştir.

 

Hasan Sırrî Efendi’nin Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 

 

Kaynakça

İkdâm Gazetesi, 27 Şa’bân 1325/5 Ekim 1907; Son Hattatlar, s. 122; Son Hattatlar, s. 374-375; Türk Musikisi Tarihi, I, ss. 272-273; Türk Musıkisi Ansiklopedisi, I, s. 334.

 

İsmail Orman, 2 temmuz 2016

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s