Alî Ferdî Rıfâ’î

Sofya’daki Rıfâ’î Tekkesi’nin şeyhlerinden olan Alî Ferdî Rıfâ’î’nin hayatına dâ’ir herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. H. 1242/M. 1826-1827 tarihli kûfî hatla oluşturulmuş gubârî dolgulu besmele levhasının ketebesinde, Süleyman Şükrî Efendi’nin tilâmizinden olduğunu beyân etmektedir. Orta karar mahallî hattatlardandır.

Kaynakça

İsmail Orman, 24 nisan 2018