Zağravî İsmâ’il Zühdî Efendi

Bugün Bulgaristan sınırları içinde kalan Eski Zağra’dandır. Eğitimini memleketinde tamamladığı ve bu esnâda hüsn-i hat dersleri aldığı anlaşılmaktaysa da hocası ma’lûm değildir. Balkanlar’daki baskıların artması üzerine genç yaşta olduğu hâlde a’ilesi ile birlikte İstanbul’a hicret etmek zorunda kalan Zağravî İsmâ’il Zühdî Efendi, burada da “deli” lâkabıyla ma’rûf Seyyid Osman Efendi’nin tilmizi ve dâmâdı Mehmed Fâ’ik Efendi’den yeni baştan sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır.

Mâ’işetini yazıdan çıkardığı anlaşılan Zağravî İsmâ‘il Zühdî Efendi’nin, son eserinin tarihine istinâden H. 1294/M. 1877 senesinden sonra İstanbul’da vefât ettiği anlaşılmaktaysa da, tarihi ve medfeni tespit edilememiştir.

H. 1284/M. 1867 tarihli mushâf-ı şerîfi görülmüş olan Zağravî İsmâ‘il Zühdî Efendi’nin, H. 28 Şa’bân 1288/M. 12 Kasım 1871 tarihinde yazmış olduğu hilye-i sa‘adeti ile H. 1294/M. 1877 tarihli sülüs ve nesih meşk mecmu’asının basılmış olması, matba’alarda ibrâz-ı mahâret eyleyen hattâtînden olduğuna işâret etmektedir. Ayrıca Hâfız Mehmed Şükrî Efendi adlı bir tilmizi tesbit edilmiştir.

 

 

 

Kaynakça

Nika Müzayede, 8 Mayıs 2011, s. 247.

 

 

İsmail Ormani 5 haziran 2018