Yusuf Seyfî Efendi

Hayatına dâ’ir herhangi bir bilgiye ulaşılamayan Yusuf Seyfî Efendi, aklâm-ı sitteyi Laz Ömer Vasfî Efendi’den meşkederek, H. 1234/M. 1818-1819 senesinde yazdığı kıt‘a ile icâzet almıştır. Özel koleksiyonda sülüs levhası bulunan Yusuf Seyfî Efendi’nin, hüsn-i hattın dekayıkına vâkıf hattâtînden olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

Kaynakça

Nika Müzayede, 8 Mayıs 2011, s. 81.

 

İsmail Orman, 28 şubat 2018