Yusuf Mecdî Efendi

Rum asıllı olan Yusuf Mecdî Efendi, muhtemelen Girit Adası’ndan esir edilerek İstanbul’a nakil ve bir kibârzâdenin hânesine dâhil edilmiştir. İslâmî usûllere göre tahsîl ve terbiye gördüğü esnâda zekâsı ve yeteneği ile dikkati çektiğinden, Hâfız Osman’ın taht-ı tedrîsine verilmiştir. Aklâm-ı sitteyi öğrenerek icâzet aldığı hocasının önde gelen şâkirdlerinden biri olarak, kısa zamanda şöhret kazanmıştır.

On iki kalemin kaffesine de vâkıf bir hattat olduğu nakledilen Yusuf Mecdî Efendi’nin, yetiştirdiği öğrencilerle Hâfız Osman’ın üslûbunun yaygınlaşmasına büyük katkı sağladığı bilinmekteyse de, terceme-i hâli ne yazıkki meçhûle karışmıştır. En meşhur öğrencisi ise Kirişçi Yahya Efendi’dir.

 

 

 

İsmail Orman, 19 ağustos 2017