Yusuf-ı Rûmî

Rûm asıllı devşirmelerden olduğundan Türk hattatları meyânında “Rûmî” lâkabıyla tanınmış olan Yusuf-ı Rûmî, küçük yaşta iken katıldığı Kefrî Mehmed Efendi’nin mâ’iyetinde İslâmî usûllere göre ta’lim ve terbiyeden geçirilmiş, bu esnâda hüsn-i hatta kabiliyeti görüldüğünden Hâfız Osman’ın taht-ı tedrîsine verilmiştir. Nice zaman ondan sülüs ve nesih meşkeden, vefâtından sonra da tilmiz-i hası Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’den istifâde ile Hâfız Osman ekolünün mümtâz hattatları arasına giren Yusuf-ı Rûmî, eğitimini tekmîl eyledikten sonra hâmîsinin himmetiyle girdiği İstanbul Mukata’sı Kalemi’ne nice zaman müstahdem kaldıktan sonra, hâcegân zümresine ilhâk ve kitâbet hizmetiyle saray-ı hümâyûna duhûl eylemiştir.

Son yıllarını Edirne Sarayı’nda görevli olarak geçirmiş olan Yusuf-ı Rûmî, genç yaşta olduğu hâlde H. 1120/M. 1708-1709 senesinde vefât etmiş ve orada defnedilmişse de, medfeni ma’lûm değildir. Aynı zamanda usta bir kemânkeş olduğu menkûl olup dönemin kemânkeş tezkîrelerinde ismi yâd olunmaktadır.

Ömrünü kitâbet hizmetleri ve sâ’ir zamanını da yazı ile geçirmiş olan Yusuf-ı Rûmî’nin günümüze intikal etmiş olan eserleri, her bakımdan mükemmel bir hattat olduğuna dâ’ir rivâyetin ne kadar sahîh olduğunu kanıtlamaktadır. Daha uzun bir yaşama nâ’il olsa, şüphesiz Türk hat san‘atı tarihinde daha müstesnâ bir mevki elde edebilirdi. Kısa yaşamında yetiştirmiş olduğu yegâne öğrenci “Çelebi İmâm” lâkabı ile ma’rûf Hâfız Mustafa Efendi’dir.

 

Yusuf-ı Rûmî’nin Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 

 

Kaynakça

Türk Hattatları, ss. 120-121; Meşhur Hattatlar, s. 128; Devhâtü’l-küttâb, s. 144; Tuhfe-i Hattâtîn, s. 595; Hat ü Hattâtân, s. 161; Hat Sanatı Tarihi, s. 71; Edirne Hattatları, s. 313; Portakal Sanat ve Kültür Evi, 4 Aralık 2011, s. 186.

 

 

İsmail Orman, 12 temmuz 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s