Sivâsîzâde Hâfız Ahmed Efendi

Burdur’daki Akkavuk Mektebi’nin baş-mu’allimi olan Sivâsîzâde Hâfız Ahmed Efendi, ömrünü ta’lim-i talebe ile tüketen erbâb-ı ilimden idi. Hüsn-i hattaki behresi ma’lûm olmakla beraber derecesine delâlet edecek bir örnekle karşılaşılmamıştır.

 

 

Kaynakça

SDOU, II, s. 302.

 

 

İsmail Orman, 6 mayıs 2018