Silleli Halîl Sâfî Efendi

Konya’nın Sille Kasabası’nda dünyaya gelmiş olan Silleli Halîl Sâfî Efendi, beldesinin hattatlarından Seyyid Mehmed Nazmî Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek, H. 1263/M. 1848-1849 senesinde icâzet almıştır. Ömrü boyunca mûkîm bulunduğu Sille’de kitâbet ve ta’lim-i hat ile meşgul iken vefât ederek, Aşağı Mezarlık denilen mahale defnedilmişse de, tarihi ma’lûm değildir.

 

 

Kaynakça

Atika Müzayede, 9 Kasım 2013, s. 139.

 

 

İsmail Orman, 12 mayıs 2018