Seyyid Osman Efendi

Mustafa Râkım Efendi öncesinin kudretli hattatlarından biri olan Seyyid Osman Efendi, Osman Efendi nâmında bir zâtın oğlu olup İstanbul’da doğmuştur. Aklâm-ı sitteyi evvelâ Müsta’itzâde Süleyman Efendi şâkirdânından olan, Kethüda Kalemi küttâbından Çengelköylü Hacızâde Mustafa Efendi’den meşkederek icâzet almış, daha sonra tekemmül için Hocapaşalı İbrahim Âfîf Efendi’ye devam etmiştir.

Şeyh Hamdullah ekolünde kısa zamanda terâkkî göstererek, Saray-ı Hümâyûn hâcegânından olan İbrahim Âfîf Efendi’nin takdîrini kazanmış olduğu gibi, dâmâdı olma şerefini de elde etmiş olan Seyyid Osman Efendi, onun himmetiyle evvelâ Mukabele-i Süvârî Kalemi hulefâsından olmuş ve bilahâre Sadâret Mektûbî Kalemi’ne nakledilmiştir.

Bu hâl üzere iken H. 1220/M. 1805 senesinde vefât etmiş ve Karacahmet’te Şeyh Hamdullah’ın civârında medfûn bulunan kayıpederinin yanına defnedilmiş olan Seyyid Osman Efendi’nin vefât tarihi olarak Son Hattatlar’da 23 Safer(23 Mayıs), Sicill-i Osmanî’de ise 20 Rebi’ü’l-âhir(18 Temmuz) tarihi verilmiştir. Boylu-boslu, kavî heykel ve dürüst-endâm bir zât olduğu menkûl olup bazı hâllerinden dolayı hattâtîn meyânında “deli” lâkabıyla yâd olunduğu bilinmektedir.

Hüsn-i hattaki asıl üstâdı olan kayınpederine olan saygısını, âsârına “Âfîf dâmadı” künyesiyle ketebe koyarak göstermiş olan Seyyid Osman Efendi’nin, Sultan Selîm Hân-ı Sâlis’in emriyle yazdığı sancak mushâf-ı şerîfine mükâfâten bir kıt’a çelenge nâ’il olduğunu Hat ü Hattatân mü’ellifi nakletmektedir.

Neşrettiğimiz âsârından sülüs ve nesihte kudretli bir hattat olduğu anlaşılan Seyyid Osman Efendi’nin Karaca Ahmed Türbesi’nde H. 1218/M. 1803-1804 tarihli celî sülüs levhâsı(Env. no: 11) bulunmaktadır. Ayrıca Üsküdar’daki Hacı Selîm Ağa Kütüphânesi’nin giriş kapısı üzerindeki âyet kitâbesi de ona aittir. Nesihle istinsâh etmiş olduğu, müzehheb Kasidetü Münfericetü Lehcetü’l-islâm adlı eserini de Şevket Rado görmüş olup Hâfız Osman tarzını ihtiyâr eylemiş olduğunu beyân etmektedir.

Âsârı kadar şâkirdi de çok olup Alî Mısrî Efendi, Seyyid Halîl Vehbî Efendi, Recebzâde Hasan Rüşdî Efendi, İbrahim Sükûtî Efendi, İbrahim Şevkî Efendi, Tokatlı Alî Efendi, Kaltakçızâde Hasan Fevzî Efendi, Şeyh Vefâ Mektebi hocası İbrahim Hulûsî Efendi, müderrisinden Çerkeşli Mehmed Efendi, Filibeli Mehmed Efendi, Seyyid Mehmed Fâ’ik Efendi, Kayserili Hüseyin Hüsnî Efendi ve Mustafa Azmî Efendi ondan mücâzdır.

 

Seyyid Osman Efendi’nin Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 

 

Kaynakça

Merakid, s. 73; Sicill-i Osmanî, III, s. 438; Türk Hattatları, s. 185; Hat Sanatı Tarihi, s. 76; Hat ü Hattâtân, s. 162; Meşhur Adamlar, s. 135.

 

 

İsmail Orman, 1 temmuz 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s