Seyyid Mehmed Bey

Bir hanımsultânın neslinden olduğu anlaşılan Seyyid Mehmed Bey, küçük yaşta alındığı Enderûn-ı Hümâyûn’dan yetişmiş ve sarayda bazı küçük me’mûriyetlerde bulunduktan sonra miftâh ağası olmuştur. Senelerce hizmetten sonra teka’üde sevkedilmiş ve bu hâl üzere iken H. 27 Rebi’ü’l-ahir 1272/M. 5 Aralık 1855 tarihinde vefât ederek Süleymâniyye Cami hazîresine defnedilmiştir.

Aklâm-ı sitteyi Enderûn-ı Hümâyûn’daki tahsîli esnâsında Lâz Ömer Vasfî Efendi’den meşkederek, H. 1232/M. 1817 senesinde icâzet almış olan Seyyid Mehmed Bey’in, başka âsârının görülmemiş olması, yazıya devam etmediğine işâret olarak görülebilir.

 

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmânî, IV, s. 294.

 

 

İsmail Orman, 6 haziran 2018