Seyyid Mahmud Cemâleddîn Efendi

Çukurcumalı olan Seyyid Mahmud Cemâleddîn Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Mahmud Celâleddîn Efendi’nin önde gelen tilmizlerinden olan Seyyid Mehmed Tâhir Efendi’den sülüs ve nesih meşketmişse de, yazısı hocasının ayârında değildir. Resmî kitâbetle meşgul olan erbâb-ı hattan olduğu anlaşılmaktadır.

Ömrü boyunca Mahmud Celâleddîn üslûbuna bağlı kalan Seyyid Mahmud Cemâleddîn Efendi’nin bazı mezartaşı kitâbelerinin altında ketebesine tesâdüf edilmektedir. Çok mağrûr bir âdem olduğu ve Mustafa Râkım Efendi’nin yazdığı Nusretiyye Cami yazılarını beğenmediği için, “Bu yazıları silin, boğaz tokluğuna yeniden yazayım!” dediği mervîdir.

 

 

 

Kaynakça

Hat Sanatı Tarihi, s. 135.

 

 

İsmail Orman, 23 mayıs 2018