Seyyid İsmâ’il Zühdî Efendi

Seyyid İsmâ’il Zühdî Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir bilgi yoktur. Aklâm-ı sitteyi Hâfız Mustafa Şâkir Efendi’den meşkederek H. 1239/M. 1823-1824 senesinde icâzet almıştır.

 

 

 

Kaynakça

Eker Gallery, 29 Mayıs 2019, n. 107.

 

 

İsmail Orman, 27 mayıs 2018