Seyyid Hüseyin Hâmid Efendi

İstanbul’daki Mercân Mektebi’nin hüsn-i hat mu‘allimi olan Seyyid Hüseyin Hâmid Efendi, Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’nin şâkirdânındandır. Hatice Turhân Vâlide Sultân Türbesi’nde ahşap üzerine yapıştırılmış H. 1232/M. 1816 tarihli levhâsı (Envanter no: 28) bulunan hattatın Hatîbzâde Mehmed Münîr Efendi adlı tilmizi tesbit edilmiştir.

 

 

Kaynakça

Kebecizâde.

 

 

İsmail Orman, 25 mayıs 2018