Seyyid Halîl Vehbî Efendi

Seyyid Halîl Vehbî Efendi’nin H. 1284/M. 1867-1868 senesinde Mehmed Şükrî Efendi’den icâzet almak için yazmış olduğu hilye-i sa’adet bugün özel koleksiyondadır. Terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.

 

 

Kaynakça

Nika Müzayede, 24 Ağustos 2011, s. 28; Nişantaşı Müzayede, 17 Ekim 2012, s. 172.

 

 

İsmail Orman, 13 mayıs 2018