Seyyid Ahmed Râzî Efendi

Osmanlı hat san‘atının iştihâr edememiş hattatlarından olan Seyyid Ahmed Râzî Efendi’nin “Surre Emînizâde” künyesiyle tanınmış olması, nesebi hakkında tahkik olunan yegâne bilgidir. Eğitimini ikmâl eyledikten sonra H. 1153/M. 1740 yılında Silâhdâr Ocağı hulefâları zümresine dâhil olmuş ve nice zaman hizmetten sonra ser-halifeliğe terfi etmiştir. Bu hâl üzere iken Hac farîzâsını ifâ etmiş ve bilâhare hâcegândan olunca Silahdâr-ı Şehriyârî Kethüdâlığı’na ta’yin edilmiştir. Son olarak kîsedârlık hizmetini der-uhde eylemiş olan Ahmed Râzî Efendi bu mansıbda iken H. 1201/M. 1787 yılında vefât etmiştir. Topkapı Mezarlığı’nda medfûndur.

Aklâm-ı sitteyi, terceme-i hâli hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamayan Mustafa Zühdî Efendi’den meşkederek icâzet almış olan Seyyid Ahmed Râzî Efendi için Tuhfe-i Hattâtîn mü’ellifinin, “Yedikuleli Seyyid Abdülhalîm Hasîb Efendi’den sülüs ve nesih meşketmiş” olduğu bilgisini vermesi, bilâhare ondan da müstefiz olduğuna işaret etmektedir.

Öte yandan Lâleli Cami’nde “Sultân Mustafa Hân bin Ahmed Hân” tuğrası ile Eyüb Sultan Türbesi’ndeki tuğra şeklinde tertîb ettiği H. 1189/M. 1775 tarihli levhâsı bulunan Seyyid Ahmed Râzî Efendi’nin, bilhassa tuğra tersîminde mâhir bir hattat olduğuna işaret etmektedir. Bu husustaki hüneri, bir müddet Dîvân-ı Hümâyûn’da da görev almış olduğuna delâlet etmektedir.

H. 1156/M. 1743 tarihli levhâsı ile H. 1191/M. 1777 tarihli, sülüs ve nesih hattı ile yazdığı, “İyi insanların kalpleri sırların hazineleridir” ve “İlim bütün müslüman erkek ve kadınlara farzdır” hadîs-i şeriflerini hâvî kıt‘ası görülmüş olan Seyyid Ahmed Râzî Efendi’nin H. 1171/M. 1757 senesinde vefat ederek Karacaahmed Mezarlığı’na defnedilen kızı Zeliha Tutu’nun mezartaşı kitabesini de kaleme almıştır.

Ketebesini koymuş olduğu âsârı ile hüsn-i hattın dekayıkına vâkıf hattâtînden olduğunu ıspât eyleyen Seyyid Ahmed Râzî Efendi’nin terceme-i hâlini neşrederek, nâmını Türk hattatları meyânında zikretmeyi ve Türk hat san‘atındaki mevki’ni vurgulamayı muvâfık bulduk.

 

Seyyid Ahmed Râzî Efendi’nin Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmanî, I, s. 269; Tuhfe-i Hattâtîn, ss. 104-105; Asırlar Boyunca Üsküdar, II, ss. 771.

 

İsmail Orman, 6 kasım 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s