Seyyid Ahmed Râşid Efendi

Üsküdar’da doğmuş olan Seyyid Ahmed Râşid Efendi, eğitimini de orada tamamlamış ve Mihrimâh Sultân Cami’ne mü’ezzin olmuştur. Senelerce hizmetten sonra mü’ezzinbaşılığa terfi etmiş ve vaktinin nâmlı hâfızlarından iken Hac vazîfesini ifâ etmeye niyetlenmiş ve döndükten bir müddet sonra H. 1271/M. 1854-1855 senesinde vefât etmiştir. Mezkûr cami’in hazîresinde medfûndur.

Hocası hakkında bir bilgi bulunmayan Seyyid Ahmed Râşid Efendi’nin özel koleksiyonda bulunan H. 1245/M. 1829-1830 tarihli sülüs levhâsının üslûbu, Mahmud Celâleddîn Efendi’nin tilmizlerinden olduğuna işaret etmektedir.

 

 

Kaynakça

Üsküdar Tarihi, I, s. 229; Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, I, s. 266; Alif Art, 16 Mayıs 2009, s. 114.

 

İsmail Orman, 10 aralık 2017