Seyyid Ahmed Hulûsî Efendi

İstanbul’un, Tophâne semtinde dünyaya gelmiş olan Seyyid Ahmed Hulûsî Efendi, aklam-ı sitteyi Laz Ömer Vasfî Efendi’den meşketmiş, icâzetini aldıktan sonra da Üsküdar’daki Ayazma Mektebi’ne hüsn-i hat mu‘allimi olmuştur. Hayli müddet talebeye meşk verdikten sonra H. 11 Rebi’ü’l-âhir 1290/M. 8 Haziran 1873 tarihinde vefât ederek, Karacaahmet Mezarlığı’nda “hattatlar sofası” ta’bir olunan mahâle defnedilmiştir.

Neşretmiş olduğumuz tarihsiz Kur‘ân-ı Kerîm’inden gayrı, H. 1274/M. 1857-1858 senesinde nesihle yazdığı Şifâ-i Şerîf de Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphânesi’ndedir. Yazısından, değerli hattatlardan olduğunu söyleyebileceğimiz Seyyid Ahmed Hulûsî Efendi’nin, bir hayli tilmizinin olduğu bilinmektedir.

 

 

Kaynakça

Merâkid-i Mu’tebere, s. 73; Asırlar Boyunca Üsküdar, II, s. 608; TSAYK, II, s. 178; İstanbul Antik Sanat, 28 Ekim 2007, s. 195.

 

İsmail Orman, 8 aralık 2017