Şeyh Osman Efendi

Nevşehirli olan Şeyh Osman Efendi, ilk tahsîlini orada tamamladıktan sonra medrese eğitimi almak üzere İstanbul’a gitmiştir. Bu esnâda hüsn-i hatta heves ederek Şevkî Efendi’den sülüs ve nesih dersleri almağa başlamış, mezûniyetinin ardından bazı camilerde imâmlıkla meşgul olmuştur. Bir müddet sonra Zülüflü Baltacılar imâmlığına ta’yin edildiği gibi, yazıdaki mahâretine istinâden ilâve olarak Teberdârân-ı Hassa hademesine hüsn-i hat ta’limine me’mûr edilmiştir.

H. 1309/M. 1891-1892 senesindeki vefâtına değin her iki görevi de yürüten Şeyh Osman Efendi’den yazı meşkedip icâzet almış olan Beşiktaşlı Nûrî Korman’ın ifâdesine nazarân ehl-i târik olduğu ve lâkabından da anlaşılacağı üzere hilâfete nâ’il olduğu bilinmektedir.

 

 

 

İsmail Orman, 4 eylül 2017