Şeyh Abdullah Rıfâ’î

Rıfâ’î meşâyihinin ekâbirinden olan Şeyh Abdullah Rıfâ’î’nin terceme-i hâli hakkında, H. 22 Cemâziye’l-evvel 1301/M. 20 Mart 1884 tarihinde vefât ederek Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilmiş olduğu dışında bir bilgiye ulaşılamamıştır. Mezartaşı kitâbesinden zamanının mümtâz hattatlarından olduğu anlaşılmakla beraber, yazısına da tesâdüf edilememiştir.

 

 

Kaynakça

Merakid, s. 67.

 

 

İsmail Orman, 7 nisan 2018