Sepetcizâde Mehmed Efendi

İstanbullu olan Sepetcizâde Mehmed Efendi aklâm-ı sitteyi Suyolcuzâde Eyyûbî Mustafa Efendi’den meşkederek icâzetiyle şeref-yâb olmuş şâkirdlerdendir. Neşretmiş olduğumuz tarihsiz mushâf-ı şerîfinden, mâ’işetini müstensihlikten çıkaran erbâb-ı hattan olduğu anlaşılmaktadır.

Herhangi bir resmî vazîfede müstahdem olduğuna dâ’ir bir bilgiye ulaşılamayan Sepetcizâde Mehmed Efendi, Sultan Ahmed Hân-ı Sânî zamanında, H. 1105 senesinin Şevvâl ayında (Mayıs/Haziran-1694) vefât eylemişse de, medfeni hakkında bir bilgi yoktur.

 

Sepetcizâde Mehmed Efendi’nin Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 

 

Kaynakça

Devhâtü’l-küttâb, s. 61; Tuhfe-i Hattâtîn, s. 480; Kebecizâde; Meşhur Hattatlar, s. 122.

 

 

İsmail Orman, 29 ocak 2017