Şalcızâde Seyyid Mehmed Reşîd Efendi

Şalcı esnâfından İsmâ‘il Ağa’nın oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Seyyid Mehmed Reşîd Efendi, babasının mesleğine nisbetle “Şalcızâde” nâmı ile ma’rûftur. İyi bir eğitimin ardından bâ-imtihân müderris olmuş, senelerce tarîk-i tedrîste dirsek çürütmüştür.
Fâtih Medresesi’nden hocası olan, Laz Ömer Vasfî Efendi tilâmizinden Boşnak Osman Efendi’den mücâz bir hattat olan Şalcızâde Seyyid Mehmed Reşîd Efendi, yazıkki kudretine istinâden Fâtih’deki Nakş-ı Dîl Vâlide Sultan Mektebi’nin hüsn-i hat mu’allimliğini der-uhde eylemiş idi.

İbnülemin’in H. 1263/M. 1847 senesinde yazdığı eserini neşrettiği Şalcızâde Seyyid Mehmed Reşîd Efendi, bu hâl üzere iken Zi’l-hicce-1282/Nisan 1866’da vefât ederek Karacaahmed Mezarlığı’na defnedilmiştir. Yine İbnülemin’in görüp hattının letâfetine şâhid olduğu mushâfından, müstensihlikle de meşgul olduğu anlaşılmaktadır. H. 1247/M. 1831-1832 senesinde doğmuş olan oğlu İsmâ‘il Nazîf Efendi de ondan mücâz bir hattattır.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar; Asırlar Boyunca Üsküdar, II, s. 768)

 

 

İsmail Orman, 18 mart 2017