Sâim Özel

Adapazarı’na bağlı Taraklı’daki Yunus Paşa Cami’ imâm ve hatibi Hâfız Hüseyin Hamdî Efendi ile Hatice Hanım’ın oğlu olarak 1919’da orada doğmuş olan Sâim Özel, ilk eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra babasından kıra’ât ve dînî ilimleri öğrenmişti. 1937’de İstanbul’a giderek eğitimine orada devam etmiş, 27 Nisan 1938’de Yeni Vâlide Cami’ine mü’ezzin vekili olup altı ay sonra da Koca Mustafa Paşa Cami mü’ezzinliğine atanmıştır.

Hattat Saim Özel-Hattatlar-Sofası
Saim Özel

Bu arada Nûr-ı Osmaniye Cami Kur’an Kursu’nda Hâfız Hasan Akkuş’tan Kur’an-ı Kerîm’i hıfzederek 2 Mart 1941 tarihinde Ömer Nasûhî Bilmen’in şahâdetinde icâzet almış olan Sâim Özel, ilâve olarak kayyımlığı da üstlenmiş olduğu Koca Mustafa Paşa Cami’nde dört sene hizmetten sonra, Nûr-ı Osmaniyye Cami’nin mü’ezzinliğine nakledilmiştir.

Kudretli hattatların yetişmiş olduğu Nûr-ı Osmaniye Cami’ndeki mesâ’îsinde tanıştığı Hâfız Receb Berk’in teşvîki ile hüsn-i hatta heves eden Sâim Özel, Güzel Sanatlar Akademisi’nde Kâmil Akdik’in dersine başlamıştır. Ancak haftada iki gün devam ettiği hocasının vefâtı üzerine eğitimi yarım kalınca, Beşiktaşlı Nûrî Korman’dan meşk almağa başlamıştı.

1948’de Gedik Paşa Cami mü’ezzinliğine nakledilen Sâim Özel, dört sene sonra da imâmlığa ta’yin edilmişti. Buradaki mesâ’îsi esnâsında tasavvuf musıkîsine ilgi duyarak vaktin nâmlı hâfızlarından usûl dersleri alıp nice ilâhî meşketmişti. Ayrıca husûsî surette fıkıh, aka’id, siyer ve kıra’ât dersleri alarak, 1952’deki iki aylık tekâmül kursundan pekiyi derece ile diploma almıştı.

Bu meşgâleler nedeniyle bir hayli ihmâl ettiği hüsn-i hat çalışmaları ise, Nûrî Korman’ın vefâtı ile kesintiye uğramıştı. Bu defa Halim Özyazıcı’dan meşk almağa başlayan Sâim Özel, elîm bir trafik kazası neticesinde vefât eden bu hocasından da icâzet almağa nâ’il olamadı. Bunun üzerine Hâmid Aytaç’a müraca’at edecek ve yaklaşık on sene de ondan ders alarak, hüsn-i hattaki maharetini arttıracaktı.

1968 senesinde Süleymaniye Cami’nin imâmetine ta’yin edilen Sâim Özel, senelerce hizmetten sonra 5 Ekim 1981 tarihinde emekliye ayrıldıktan bir müddet sonra memleketine dönmüş ve 29 Ekim 2005 tarihinde Taraklı’da, doğduğu evde vefât etmiştir. Ömrünü insanlığa faydalı olmağa hasretmiş, mütebessim, mütevâzı, halîm ve selîm bir zât idi. Allah rahmet eyleye!

Bilhassa sülüs ve nesihte göstermiş olduğu kudret ile zamanının mümtâz hattatları arasına girmiş olan Sâim Özel, Halim Özyazıcı’nın kendisine verdiği meşkleri H. 1386/M. 1969’da Numûnetü’l-hutût adıyla neşrederek, hat san‘atına mühim bir hizmette bulunmuş olduğu gibi, 1977 senesinde de birkaç arkadaşı ile beraber karma bir hat sergisi düzenlemişti. Fındıkzâde’de müceddeden inşâ edilen cami ile Taraklı’daki Yunus Paşa Cami’nin cümle hututunu yazmıştır. Kasım Paşa Cami’nin şadırvânında, Taraklı’daki Konak Cami’nin kubbesinde, Mekke’den Minâ’ya uzanan tünelin girişinde bulunan yazılar da ona aittir.

Yusuf İzzeddin Sav ve Fatma Topuz’a aklâm-ı sitteden icâzet vermiş olan Sâim Özel, dört farklı hocadan yaklaşık yirmi sene yazı meşketmiş olmakla birlikte hiçbirinden geleneksel anlamda icâzet alamamışsa da, yâdigâr bırakmış olduğu âsâr-ı nefise ile şüphesiz her birinin nazârında ma’nen icâzete nâ’il olmuştur ve inşallah cennet-i a’lâda onların hokkalarını tutmaktadır.

 

Sâim Özel’in Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 

 

Kaynakça

Irmak Dergisi, Hattat Saim Özel Özel Sayısı, Yıl 5, Sayı 60, Aralık 2005.

 

 

İsmail Orman, 11 temmuz 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s